ششمین همایش بین المللی دکترین مهدویت , 2010-07-24

عنوان : ( راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه ساز ظهور حضرت مهدی )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قیام جهانی حضرت مهدی نیازمند به زمینه سازی برای تحول جهانی است. عده‌ای راهکار این تحول جهانی را جنگ تمدنها و کشتارهای وسیع می‌دانند تا زمینه ظهور منجی فراهم شود، عده‌ای نیز راهکار تحول جهانی را گسترش فساد و تباهی می‌پندارند، از این رو نه تنها با ظلم و فساد مبارزه نمی‌کنند، بلکه گسترش آن کمک می‌کنند و عده‌ای نیز راهکار تحول جهانی را معجزه می‌دانند و تنها به انتظار این نشسته‌اند که خداوند آن را محقق سازد و وظیفه خود را تنها دعا کردن می‌دانند. ما بر اینم باوریم با تلاش فرهنگی می‌توان زمینه تحول جهانی را فراهم آورد. از این رو در مقاله حاضر با پذیرش پیش فرضهایی از قبیل جهانی بودن اسلام و ضرورت مبارزه جهانی و تشکیل امّت واحده جهانی براساس متون دینی به ارائه راهکارهای تحقق این ایده پرداخته‌ایم. برای رسیدن به این هدف نیازمند به چند تحول بنیادین هستیم، از قبیل تحول در نظام آموزشی، چه در متون آموزشی و چه در معلمان و چه در مدیران. ب- تحول در هدف: شامل اهداف ملی، اهداف منطقه‌ای و اهداف جهانی. ج- تحول در روشها: شامل روشهای تعاملی، روشهای تدافعی و روشهای تهاجمی که مشروح این تحولات را باید در مقاله جستجو کرد

کلمات کلیدی

, اسلام دین جهانی, ایجاد امت جهانی, ضرورت مبارزه جهانی, تحول در نظام آموزشی, تحول در اهداف, تحول در روش‌ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018900,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه ساز ظهور حضرت مهدی},
booktitle = {ششمین همایش بین المللی دکترین مهدویت},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسلام دین جهانی، ایجاد امت جهانی، ضرورت مبارزه جهانی، تحول در نظام آموزشی، تحول در اهداف، تحول در روش‌ها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه ساز ظهور حضرت مهدی
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J ششمین همایش بین المللی دکترین مهدویت
%D 2010

[Download]