همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه , 2010-05-13

عنوان : ( مقامات اهل بیت )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه‌ی اهل البیت واژه‌ی اسلامی است، گرچه امت اسلامی در مصداق این واژه اختلاف نظر دارند. دو گروه عمده ی اسلامی، یعنی شیعه و اهل سنت، درباره‌ی جایگاه اهل البیت نزد خداوند و نقش آنان در نظام آفرینش دونگاه مهم دارند: الف- نگاه افراطی که آنان را فوق بشر تصور کرده و صفات خدایی برای آنان قائل شده‌اند؛ ب- نگاه تفریطی که آنان را در حد یک مسلمان عادی دانسته و در مواردی تکفیر هم کرده‌اند. با بررسی متون حدیثی فریقین می‌توان حدوسط این افراط و تفریط را اثبات کرد؛ حد وسطی که عبارت است از پذیرش بندگی آنان در برابر خداوند، باوجود برخورداری از مقاماتی همانند مقام خلافت، مقام ولایت، مقام امامت و مقام عصمت و ...، با این توجیه که مستندات دینی اثبات می‌کند این مقامات اعطایی از طرف خداوند می‌باشد نه ذاتی آنان. باتوجه به بررسی متون دینی این مقامات متناسب با نیازهای مردم طراحی و جعل شده است که در این مقاله سیزده مقام از مقامات حقیقی آنان براساس روایات فریقین مورد بررسی قرار گرفته است و مستندات هریک از مقامات، فلسفه‌ی چرایی جعل آن مقام، و مصداق آن مقام از روایات فریقین‌ارائه شده است.مشروح مقامات ومستندات قرآنی و حدیثی‌آن را باید درمقاله جست‌وجوکرد

کلمات کلیدی

, اهل البیت, مقام خلافت, مقام امامت, مقام عصمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018901,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {مقامات اهل بیت},
booktitle = {همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه},
year = {2010},
location = {قم, ايران},
keywords = {اهل البیت، مقام خلافت، مقام امامت، مقام عصمت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقامات اهل بیت
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J همایش ملی تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه
%D 2010

[Download]