همایش ملی ژئوماتیک 89 , 2010-05-02

عنوان : ( مدل سازی هیدرولوژی حوزه آبریز با استفاده از ArcSWAT )

نویسندگان: مجتبی شفیعی , حسین انصاری , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل سازی هیدرولوژی حوزه آبریز با استفاده از ArcSWAT

کلمات کلیدی

, مدل سازی, هیدرولوژی, حوزه آبریز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018911,
author = {شفیعی, مجتبی and انصاری, حسین and داوری, کامران},
title = {مدل سازی هیدرولوژی حوزه آبریز با استفاده از ArcSWAT},
booktitle = {همایش ملی ژئوماتیک 89},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {مدل سازی، هیدرولوژی، حوزه آبریز، ArcSWAT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی هیدرولوژی حوزه آبریز با استفاده از ArcSWAT
%A شفیعی, مجتبی
%A انصاری, حسین
%A داوری, کامران
%J همایش ملی ژئوماتیک 89
%D 2010

[Download]