همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف , 2010-03-04

عنوان : ( اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار )

نویسندگان: حسین انصاری , نرگس صالح نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح الگوی مصرف به عنوان راهکاری برای

کلمات کلیدی

, اصلاح الگوی مصرف, توسعه پایدار, منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018913,
author = {انصاری, حسین and صالح نیا, نرگس},
title = {اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار},
booktitle = {همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {اصلاح الگوی مصرف، توسعه پایدار، منابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار
%A انصاری, حسین
%A صالح نیا, نرگس
%J همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف
%D 2010

[Download]