دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , 2006-11-14

عنوان : ( تخریب پسیویتی فولا ساده کربنی در محلول اسید سولفوریک توسط یون کلر )

نویسندگان: وحیده قانونی احمدآبادی , اکرم نجفی , محمدهادی مؤید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از شیوه های رایج در بررسی تاثیر مخرب یون کلر در پسیویتی در آلیالژهای آهنی بخصوص فولادهای زنگ نزن بواسطه وقوع خوردگی موضعی، بررسی چگونگی تخریب پسیویتی فولاد ساده کربنی در محلول اسید سولفوریک در حضور غلظتهای مختلف از یون کلر می باشد. بررسی رویینگی فولاد ساده کربنی با بکار گیری آزمونهای پلاریزاسیون با پتانسیل متغیر و پلارسیزاسیون با پتانسیل ثابت در محلول یک مولار اسید سولفوریک در غلظتهای صفر، 0.0001، 0.001، 0.01 و 0.1 مولار از اسید کلریدریک در دمای محیط برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتاریج نشان می دهد یون کلر اضافه شده به محلول اگر چه تاثیر اندکی در تغییرات شدت جریان بحرانی رویین شدن دارد اما بشدت باعث افزایش شدت جریان رویینگی می گردد. این تاثیر بخصوص از 0.001 مولار بیشتر دیده شده است.

کلمات کلیدی

, پسیویتی فولاد ساده کربنی , یون کلر , پلاریزاسیون با پتانسیل متغیر, پلاریزاسیون با پتانسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018922,
author = {قانونی احمدآبادی, وحیده and نجفی, اکرم and مؤید, محمدهادی},
title = {تخریب پسیویتی فولا ساده کربنی در محلول اسید سولفوریک توسط یون کلر},
booktitle = {دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پسیویتی فولاد ساده کربنی ، یون کلر ، پلاریزاسیون با پتانسیل متغیر، پلاریزاسیون با پتانسیل ثابت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخریب پسیویتی فولا ساده کربنی در محلول اسید سولفوریک توسط یون کلر
%A قانونی احمدآبادی, وحیده
%A نجفی, اکرم
%A مؤید, محمدهادی
%J دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران
%D 2006

[Download]