دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , 2006-11-14

عنوان : ( بررسی اثر ممانعت کننده تجاری آمینی بر خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی لوله استخراج چاه گاز با استفاده از تست های الکتروشیمیایی جریان مستقیم و متناوب )

نویسندگان: علی خواصفر , محمدهادی مؤید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مکانیزم، اثرغلظت و زمان تماس یک نوع ممانعت کننده تجاری آلی نیتروژنی خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی مورد استفاده در لوله های استخراج (Tubing) چاه های گاز با استفاده از تست های الکتروشیمیایی جریان مستقیم شامل مقاومت پلاریزاسیون خطی (LPR) و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و تست جریان متناوب امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد مطالعه قرار می گیرد. مطابق نتایج بازده ممانعت کننده به غلظت و زمان تماس نمونه با الکترولیت حاوی ممانعت کننده وابسته می باشد. نتایج تست های جریان متناوب و مستقیم با دقت و تطابق بالایی غلظت ppm55 را به عنوان غلظت بهینه ممانعت کننده در کنترل خوردگی CO2 نمونه فولادی به میزان 96% معرفی می کنند. افزایش بازده ممانعت کننده به واسطه افزایش زمان تماس نشان دهنده کند بودب فرایند جذب و مؤید ماهیت شیمیایی جذب مولکول ممانعت کننده بر سطح نمونه به واسطه گروه های جذبی فعال آمینی، کربونیل و آمیدی ممانعت کننده می باشد. روند مثبت تر شدن پتانسیل خوردگی نمونه فولادی با افزایش غلظت ممانعت کننده نشان می دهد مکانیزم عملکرد ممانعت کننده آلی تجاری مورد استفاده، تغییر شیب شاخه آندی منحنی پلاریزاسیون تافل نمونه به واسطه جذب شیمیایی عوامل فعال جذبی و اخلال در واکنش انحلال آندی نمونه فولادی می باشد.

کلمات کلیدی

, بازدارنده خوردگی, خوردگی دی اکسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018925,
author = {علی خواصفر and مؤید, محمدهادی},
title = {بررسی اثر ممانعت کننده تجاری آمینی بر خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی لوله استخراج چاه گاز با استفاده از تست های الکتروشیمیایی جریان مستقیم و متناوب},
booktitle = {دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازدارنده خوردگی، خوردگی دی اکسید کربن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ممانعت کننده تجاری آمینی بر خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی لوله استخراج چاه گاز با استفاده از تست های الکتروشیمیایی جریان مستقیم و متناوب
%A علی خواصفر
%A مؤید, محمدهادی
%J دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران
%D 2006

[Download]