دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , 2006-11-14

عنوان : ( بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محیط حاوی یون کلر به روش جریان ضعیف پلاریزاسیون گالوانواستاتیک )

نویسندگان: مریم السادات مرعشی , مریم عباسی , محمدهادی مؤید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوردگی حفره ای فولادهای زنگ نزن در محلولهای حاوی یون کلر از مشکلات عدیده صنعت می باشد. فولادهای دیوپلکس زنگ نزن نشان داده اند که مقاومت به خوردکی حفره ای بهتری را در مقایسه با فولادهای آستنیتی از خود نشان می دهند. استفاده از تکنیک اعمال جریان ضعیف گالوانیکی امروزه مورد علاقه محققین خوردگی قرار گرفته است. در این پروژه فولاد دیوپلکس زنگ نزن در محلولهای حاوی یونهای کلر در غلظتهای 0.01، 0.1 و 1 مولار با اعمال جریان ضعیف 1 ، 2.5 و 5µA/cm2 با اندازه گیری تغییرات پتانسیل الکترود کاری با زمان د ر دماهای 25 و 45°C مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ترازینتهای پتانسیل بر حسب زمان که ناشی از تشکیل حفره های ناپایدار می باشد بیانگر افزایش فرکانس وقوع و بزرگی آنها با افزایش غلظت یون کلر و دما و شدت جریان آندی اعمالی می باشد. بمنظور مقایسه تعدد ترازینتها و بزرگی آنها آزمونهای پتانسیواستاتیک در پتانسیلهای آندی 150 و 300mV نسبت به الکترود مرجع کالومل در محلولهای مشابه نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. این آزمونها نیز وابستگی تعدد و شدت ترانزینتهای حفره های ناپایدار را به میزان پلاریزاسیون، دما و غلظت یون کلر تایید می کند.

کلمات کلیدی

, فولاد زنگ نزن دیوپلکس, پتانسیواستاتیک پلاریزاسیون, گالوانواستاتیک پلاریزاسیون, حفره های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018926,
author = {مرعشی, مریم السادات and عباسی, مریم and مؤید, محمدهادی},
title = {بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محیط حاوی یون کلر به روش جریان ضعیف پلاریزاسیون گالوانواستاتیک},
booktitle = {دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فولاد زنگ نزن دیوپلکس، پتانسیواستاتیک پلاریزاسیون، گالوانواستاتیک پلاریزاسیون، حفره های ناپایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محیط حاوی یون کلر به روش جریان ضعیف پلاریزاسیون گالوانواستاتیک
%A مرعشی, مریم السادات
%A عباسی, مریم
%A مؤید, محمدهادی
%J دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران
%D 2006

[Download]