حقوقی دادگستری, دوره (74), شماره (69), سال (2010-6) , صفحات (95-116)

عنوان : ( جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری )

نویسندگان: سعید محسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خسارت تاخیر تادیه، وجه نقد، اسناد تجاری، برات، سفته، چک

کلمات کلیدی

, خسارت تاخیر تادیه, وجه نقد, اسناد تجاری, برات, سفته,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018929,
author = {محسنی, سعید},
title = {جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری},
journal = {حقوقی دادگستری},
year = {2010},
volume = {74},
number = {69},
month = {June},
issn = {1735-4358},
pages = {95--116},
numpages = {21},
keywords = {خسارت تاخیر تادیه، وجه نقد، اسناد تجاری، برات، سفته، چک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری
%A محسنی, سعید
%J حقوقی دادگستری
%@ 1735-4358
%D 2010

[Download]