دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-10-26

عنوان : ( بررسی وارزیابی روابط سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکمنستان طی سال های 1373 تا 1388 )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , مرتضی احمدزاده گورابزرمخی , ملیحه پورعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ودر نتیجه استقلال و رهایی کشور های آسیای مرکزی از جمله کشور ترکمنستان از مدار حاکمیت کمونیستی، فرصتی را پدید آورد تا تعاملات سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی کشور ایران با آن از وضعیت محدود به گسترده تبدیل شود ولی جمهوری اسلامی ایران نتوانست از فرصت ایجاد شده استفاده نموده و بتواند،حوزۀ نفوذ خود را به نحو مطلوب ودلخواه گسترش دهد.

کلمات کلیدی

, آسیای مرکزی, ایران , ترکمنستان, ژئوپلتیک , روابط سیاسی, اقتصادی وفرهنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018930,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and احمدزاده گورابزرمخی, مرتضی and پورعلی, ملیحه},
title = {بررسی وارزیابی روابط سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکمنستان طی سال های 1373 تا 1388},
booktitle = {دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آسیای مرکزی- ایران - ترکمنستان- ژئوپلتیک - روابط سیاسی- اقتصادی وفرهنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وارزیابی روابط سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکمنستان طی سال های 1373 تا 1388
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A احمدزاده گورابزرمخی, مرتضی
%A پورعلی, ملیحه
%J دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی
%D 2010

[Download]