دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشور های آسیای مرکزی , 2010-10-26

عنوان : ( بررسی نفوذ اقتصادی ایران در کشور ترکمنستان در مقایسه با سایر کشور ها ( با تاکید برفعالیت های کشاورزی ورویکرد توسعه صادرات) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با عنایت به سطح خوب روابط سیاسی وبعد مسافت کم میان ایران و عشق آباد وبا توجه به این که ایران توانایی های فنی واقتصادی لازم برای مشارکت در طرح های توسعه کشاورزی آن کشور را دارد ، شایسته است مسئولان امر توجه بیشتری به این فرصت ها داشته باشند ودر جهت گسترش روابط موجود وکسب این بازار ها همت بگمارند.

کلمات کلیدی

, گسترش روابط کشاورزی , ترکمنستان , استراتزی صادرات , سازمان اکو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018931,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {بررسی نفوذ اقتصادی ایران در کشور ترکمنستان در مقایسه با سایر کشور ها ( با تاکید برفعالیت های کشاورزی ورویکرد توسعه صادرات)},
booktitle = {دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشور های آسیای مرکزی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گسترش روابط کشاورزی - ترکمنستان - استراتزی صادرات - سازمان اکو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نفوذ اقتصادی ایران در کشور ترکمنستان در مقایسه با سایر کشور ها ( با تاکید برفعالیت های کشاورزی ورویکرد توسعه صادرات)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشور های آسیای مرکزی
%D 2010

[Download]