چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( تولید فوم سخت پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات SiO2 و بررسی رفتار مکانیکی و حرارتی آن )

نویسندگان: سمیرا نوخاسته , سهیلا مهدوی , سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از دغدغه های جدی محققین در رابطه با فوم های پلی یورتان، افزایش استحکام فشاری آنها با استفاده از ذرات تقویت کننده می باشد. بدین منظور در تحقیق حاضر با استفاده از نانو ذرات SiO2، سعی در افزایش استحکام دیواره های فوم پلی یورتان شده است. برای تعیین مقاومت فشاری، نمونه های پلی یورتان تقویت شده با درصد های متفاوت وزنی SiO2(0، 10 و 20) تولید شدند. آزمون فشار توسط دستگاه کشش یونیورسال و با نرخ کرنش mm/min2/1 انجام گرفت. نتایج حاصل از این آزمون، وابستگی خواص مکانیکی را به پودر افزوده شده نشان می دادند. یعنی با افزایش این نانو ذرات از 0 تا 20%، حداکثر نیروی قابل تحمل در اثر نیروی فشاری قبل از تخریب، از حدود 100 نیوتن تا نزدیکی 200 نیوتن افزایش یافت. جهت مشخص شدن نقش و اثر نانو ذرات SiO2 بر روی شکل و اندازه حفرات فوم تولیدی، ارزیابی میکروسکوپ الکترونی نیز صورت گرفت. تصاویر SEM نشان دادند که نانو پودرهای مورد استفاده، موجب افزایش تعداد حفرات و همزمان، کاهش اندازه آنها می شوند. که این تغییرات مطلوب در نمونه حاوی 10% از این نانو ذرات محسوس تر بود. همچنین تغییرات رفتار حرارتی ناشی از فاز ثانویه در نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. این کار توسط آزمون (Therm Gravimetry Analysis)TGA انجام شد و نتیجه، حاکی از آن بود که نمونه حاوی 10% نانو ذرات SiO2، بهینه ترین رفتار حرارتی را در این تحقیق از خود نشان داد.

کلمات کلیدی

, فوم, پلی یورتان, نانوذرات SiO2, رفتار مکانیکی, رفتار حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018954,
author = {نوخاسته, سمیرا and مهدوی, سهیلا and زبرجد, سیدمجتبی and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {تولید فوم سخت پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات SiO2 و بررسی رفتار مکانیکی و حرارتی آن},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فوم، پلی یورتان، نانوذرات SiO2، رفتار مکانیکی، رفتار حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید فوم سخت پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات SiO2 و بررسی رفتار مکانیکی و حرارتی آن
%A نوخاسته, سمیرا
%A مهدوی, سهیلا
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]