یازدهمین کنگره ملی خوردگی , 2009-05-12

عنوان : ( بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنجه Cu-30Zn-1Sn )

نویسندگان: محمدهادی مؤید , علی داودی , یوسف تبریزی میاندوآب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنجه Cu-30Zn-1Sn

کلمات کلیدی

, عملیات حرارتی, رویین شدن, خوردگی حفره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018961,
author = {مؤید, محمدهادی and علی داودی and تبریزی میاندوآب, یوسف},
title = {بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنجه Cu-30Zn-1Sn},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی خوردگی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {عملیات حرارتی، رویین شدن، خوردگی حفره ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رویین شدن برنجه Cu-30Zn-1Sn
%A مؤید, محمدهادی
%A علی داودی
%A تبریزی میاندوآب, یوسف
%J یازدهمین کنگره ملی خوردگی
%D 2009

[Download]