چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2010-11-01

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت(WTA)مردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: علی فیروز زارع , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی هوا یکی از مهمترین معضلاتی است که به ویژه در سال های اخیر گریبانگیر بسیاری از کلان شهرهای 300 روز وارونگی هوا در طی سال - کشور به ویژه شهرهای تهران و مشهد بوده است. مشهد با دارا بودن 270 مشکل آلودگی هوا را یکی از مهترین مشکلات زیست محیطی خود تلقی می نماید. در این راستا ارزشگذاری این پدیده می تواند در هدفمند نمودن سیاست های اتخاذی برای کاهش این آلودگی موثر واقع شود. بنابراین در این مطالعه که از طریق تکمیل 286 پرسشنامه در سطح شهر مشهد در سال 1384 انجام شده است تلاش شده است میزان تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش (دریافت) شهروندان مشهد برای 30 درصد کاهش آلودگی هوا تعیین شود. نتایج این مطالعه نشان داد که تمایل به پرداخت برای بهبود کیفیت هوا به ترتیب در منطقه پرآلوده، 24530 و 25600 ریال در ماه است. همچنین تمایل به ، متوسط آلوده و کل نمونه مورد بررسی برابر 26440 2646750 و ، دریافت افراد در قبال ادامه روند آلودگی هوای مشهد در مناطق مذکور به ترتیب 4241520 3626870 ریال در ماه است. علاوه بر این بر اساس نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات وزنی متغیرهای درآمد، سن، منطقه محل سکونت، داشتن خودرو، میزان پیاده روی در طی هفته و استفاده از ماسک عوامل موثر بر تمایل به دریافت افراد می باشند.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, تمایل به دریافت, ارزش گذاری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018979,
author = {علی فیروز زارع and قربانی, محمد},
title = {بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت(WTA)مردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر مشهد)},
booktitle = {چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی هوا، تمایل به دریافت، ارزش گذاری، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت(WTA)مردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر مشهد)
%A علی فیروز زارع
%A قربانی, محمد
%J چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2010

[Download]