چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2010-11-01

عنوان : ( ارزش گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش گذاری مشروط ) )

نویسندگان: علی فیروز زارع , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های مقطع زمانی جمع آوری شده از طریق پیمایش میدانی در سال 1384 در مشهد و بکارگیری رهیافت ارز شگذاری مشروط و الگوی توبیت ارزش آلودگی هوای مشهد و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت افراد تعیین شود. نتایج این پژوهش نشان داد که ارزش کل آلودگی هوا در منطقه پرآلوده مشهد برابر 7134146560 ریال و در منطقه متوسط آلوده برابر 5242428950 ریال است و در مجموع بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد از دیدگاه شهروندان ارزشی معادل 12376575510 ریال دارد. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش متغیرهای میزان تحصیلات، درآمد خانوار، داشتن خودرو، سن، نوع منطقه محل سکونت و داشتن فرزند متغیرهایی هستند که از نظر آماری بر میزان تمایل به پرداخت افرادتأثیرگذار می باشند.

کلمات کلیدی

, ارزش گذاری مشروط, آلودگی هوا, الگوی توبیت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018980,
author = {علی فیروز زارع and قربانی, محمد},
title = {ارزش گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش گذاری مشروط )},
booktitle = {چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزش گذاری مشروط، آلودگی هوا، الگوی توبیت، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزش گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش گذاری مشروط )
%A علی فیروز زارع
%A قربانی, محمد
%J چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
%D 2010

[Download]