اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو , 2009-12-09

عنوان : ( مقایسه خواص مکانیکی مولکولهای کوتاه و بلند dsDNA )

نویسندگان: مسعود طهانی , کامران صاحب دل فرد , علی محمد ناصریان نیک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص مکانیکی مولکول DNA نقش تعیین کننده ای در بسیاری از فرایند های زیستی دارد که از مهم ترین آنها می توان به سیکوئنسینگ (توالی شناسی) ژنوم و یا تقابل میان رشته های DNA و سایر پروتئین ها در داخل سلول موجودات زنده اشاره کرد. لذا بررسی این خواص در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. هدف این مقاله مقایسه خواص مکانیکی مولکولهای کوتاه و بلند DNA و بررسی عوامل موثر بر کشش مولکول در طولهای مرتبط با آن یعنی به ترتیب 10bp و 140bp می باشد. در این مقاله، مولکول دو رشته ایDNA با استفاده از روشCACM که مبتنی بر روش اجزاء محدود (FEM) می باشد، مدل شده است. نتایج بیانگر این حقیقت است که تفاوت چندانی در نیروی حد کششی مولکول های کوتاه و بلند DNA وجود ندارد. اما طریقه بارگذاری می تواند موجب تفاوت میان کیفیت کشش در دوحالت مدکور شود.

کلمات کلیدی

, خواص مکانیکی , مولکول DNA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018985,
author = {طهانی, مسعود and صاحب دل فرد, کامران and ناصریان نیک, علی محمد},
title = {مقایسه خواص مکانیکی مولکولهای کوتاه و بلند dsDNA},
booktitle = {اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خواص مکانیکی - مولکول DNA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه خواص مکانیکی مولکولهای کوتاه و بلند dsDNA
%A طهانی, مسعود
%A صاحب دل فرد, کامران
%A ناصریان نیک, علی محمد
%J اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو
%D 2009

[Download]