یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19

عنوان : ( کاربرد مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی پارامترهای فرآیند پوشش زدایی با واترجت )

نویسندگان: عبدالحمید خواجوی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واترجت پرفشار در بسیاری از صنایع بعنوان تکنیکی برای رنگ زدایی و پوشش زدایی از سطوح کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله از یک مجموعه داده های آزمایشی استفاده شده است، تا رابطه بین پارامترهای تأثیر گذار بر روی پوشش زدایی رنگ اپکسی از روی میله فولادی در فرآیند واترجت (WJ)تعیین شود. پارامترهای ورودی فرآیند شامل فشار، سرعت حرکت جت و فاصله نازل تا قطعه کار می باشد. اثر هر یک از این پارامترهای تنظیمی بر روی عرض پوشش زدایی مورد بررسی قرار گرفته است. از توابع مختلف رگرسیونی برای ایجاد ارتباط بین پارامترهای ورودی و خروجی فرآیند استفاده انتخاب شده است. سپس بهترین مدل با استفاده از رویکرد تحلیل واریانس (ANOVA) انتخاب گردیده است. در مرحله بعدی از مدل ایجاد شده در الگوریتم تبرید تدریجی (SA) به منظور تعیین پارامترهای بهینه استفاده شده است. هدف تعیین یک مجموعه از پارامترهای بهینه فرآیند است تا بتوان عرض پوشش زدایی مطلوب را در محدوده پارامترها فرآیند تعیین نمود.

کلمات کلیدی

, پوشش زدایی , واتر جت , مدلسازی ریاضی, بهینه سازی , الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018998,
author = {خواجوی, عبدالحمید and کلاهان, فرهاد},
title = {کاربرد مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی پارامترهای فرآیند پوشش زدایی با واترجت},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پوشش زدایی - واتر جت - مدلسازی ریاضی- بهینه سازی - الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی پارامترهای فرآیند پوشش زدایی با واترجت
%A خواجوی, عبدالحمید
%A کلاهان, فرهاد
%J یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]