یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19

عنوان : ( هموارسازی منحنی های B-Spline با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه بر اساس معیار انرژی کرنشی )

نویسندگان: امین اسمعیل زاده , محمد صادقی اول شهر , فرهاد کلاهان , بهنام معتکف ایمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مهندسی معکوس به طور گسترده در طراحی و ساخت قطعات استفاده می شود. در بسیاری از این کاربردها، برای تحلیل یا اصلاح یک قطعه، ابتدا با استفاده از سیستم ابر نقاط به جمع آوری داده از سطح قطعه پرداخته می شود. سپس یک منحنی از میان این نقاط تخمین زده می شود. معمولا به دلیل وجود خطا در داده های خام، منحنی های استخراجی نیز دچار انحرافات ناخواسته هستند. در این مقاله با دو رویکرد به کاهش خطای موجود در داده ها و تعیین پارامترهای متناظر برای تخمین یک منحنی B-Spline هموار پرداخته شده است. در مرحله اول، با استفاده از هندسه گسسته، برای رسیدن به نقاط صاف، مکان داده ها کمی تغییر می کند. پس از آن برای رسیدن به منحنی هموار، پارامترهای مربوط به داده های اصلاح شده بهینه می شود. در هر دو مرحله، انرژی کرنشی به عنوان معیار هموار بودن در نظر گرفته می شود. همچنین برای حل مسائل بهینه سازی از الگوریتم جستجوگر ممنوعه استفاده می گردد. در نهایت برای نشان دادن کاربرد الگوریتم پیشنهادی یک مثال بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, طراحی به کمک کامپیوتر, طراحی منحنی های هموار, الگوریتم جستجوگر ممنوعه, انرژی کرنشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018999,
author = {اسمعیل زاده, امین and صادقی اول شهر, محمد and کلاهان, فرهاد and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {هموارسازی منحنی های B-Spline با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه بر اساس معیار انرژی کرنشی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {طراحی به کمک کامپیوتر- طراحی منحنی های هموار- الگوریتم جستجوگر ممنوعه- انرژی کرنشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هموارسازی منحنی های B-Spline با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه بر اساس معیار انرژی کرنشی
%A اسمعیل زاده, امین
%A صادقی اول شهر, محمد
%A کلاهان, فرهاد
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]