همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31

عنوان : ( نمادینگی جاودانگی در اسطورة آسمانی «آب حیات» و آزمون های دشوار بشری برای دست یافتن بدان )

نویسندگان: فرزاد قائمی , اعظم جنتی فر ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از بیان نمودهای آب حیات در فرهنگ بشری و تحلیل کیفت آنها و حصول این نتیجه که اب حیات نشانه ای استعاری و نمادی سلبی و الزاما دست نیافتنی و وجود آزمون های دشوار گذر از آن به نوعی آگاهی ختم می شود که برای رسیدن به ملکوت معنا و معرفت مینویی است.

کلمات کلیدی

, آب, آب حیات, اسطوره, آفرینش, زندگی, آزمون, شاهنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019016,
author = {قائمی, فرزاد and جنتی فر, اعظم},
title = {نمادینگی جاودانگی در اسطورة آسمانی «آب حیات» و آزمون های دشوار بشری برای دست یافتن بدان},
booktitle = {همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آب، آب حیات، اسطوره، آفرینش، زندگی، آزمون، شاهنامه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نمادینگی جاودانگی در اسطورة آسمانی «آب حیات» و آزمون های دشوار بشری برای دست یافتن بدان
%A قائمی, فرزاد
%A جنتی فر, اعظم
%J همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن
%D 2009

[Download]