شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مطالعه پراکنش وتاکسونومی عددی آویشن (Thymus L.(Lamiaceaeدر خراسان )

نویسندگان: الهه طبسی , محمود ذکائی , آذرنوش جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه پراکنش وتاکسونومی عددی آویشن (Thymus L.(Lamiaceaeدر خراسان

کلمات کلیدی

تاکسونومی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019020,
author = {طبسی, الهه and ذکائی, محمود and آذرنوش جعفری},
title = {مطالعه پراکنش وتاکسونومی عددی آویشن (Thymus L.(Lamiaceaeدر خراسان},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تاکسونومی عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پراکنش وتاکسونومی عددی آویشن (Thymus L.(Lamiaceaeدر خراسان
%A طبسی, الهه
%A ذکائی, محمود
%A آذرنوش جعفری
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]