شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( رنگبری رنگهای سنتزی توسط قارچ ایجاد کننده پوسیدگی سفیدTrametes gibbosa(pers.)Fr. )

نویسندگان: زهرا علیشاهی , حسین عشقی , الهه طبسی , سمیرا هژبر عراقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رنگبری رنگهای سنتزی توسط قارچ ایجاد کننده پوسیدگی سفیدTrametes gibbosa(pers.)Fr.

کلمات کلیدی

آلوده کننده های محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019022,
author = {علیشاهی, زهرا and عشقی, حسین and طبسی, الهه and هژبر عراقی, سمیرا},
title = {رنگبری رنگهای سنتزی توسط قارچ ایجاد کننده پوسیدگی سفیدTrametes gibbosa(pers.)Fr.},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {lain, ايران},
keywords = {آلوده کننده های محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رنگبری رنگهای سنتزی توسط قارچ ایجاد کننده پوسیدگی سفیدTrametes gibbosa(pers.)Fr.
%A علیشاهی, زهرا
%A عشقی, حسین
%A طبسی, الهه
%A هژبر عراقی, سمیرا
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]