شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی توانایی تجزیه رنگ های آزمایشگاهی Methylene BlueوMethyle Greenتوسط قارچ Trametes hirsuta(Fr.)Pilat. )

نویسندگان: زهرا علیشاهی , حسین عشقی , الهه طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی توانایی تجزیه رنگ های آزمایشگاهی Methylene BlueوMethyle Greenتوسط قارچ Trametes hirsuta(Fr.)Pilat.

کلمات کلیدی

آلوده کننده های محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019024,
author = {علیشاهی, زهرا and عشقی, حسین and طبسی, الهه},
title = {بررسی توانایی تجزیه رنگ های آزمایشگاهی Methylene BlueوMethyle Greenتوسط قارچ Trametes hirsuta(Fr.)Pilat.},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آلوده کننده های محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی توانایی تجزیه رنگ های آزمایشگاهی Methylene BlueوMethyle Greenتوسط قارچ Trametes hirsuta(Fr.)Pilat.
%A علیشاهی, زهرا
%A عشقی, حسین
%A طبسی, الهه
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]