شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( معرفی محیط کشت جدید عصاره دانه طالبی برای رشد قارچ های پلی پور و مقایسه آن با محیط های تجاری و سایر محیط های کشت )

نویسندگان: زهرا علیشاهی , محمود ذکائی , الهه طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی محیط کشت جدید عصاره دانه طالبی برای رشد قارچ های پلی پور و مقایسه آن با محیط های تجاری و سایر محیط های کشت

کلمات کلیدی

محیط کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019025,
author = {علیشاهی, زهرا and ذکائی, محمود and طبسی, الهه},
title = {معرفی محیط کشت جدید عصاره دانه طالبی برای رشد قارچ های پلی پور و مقایسه آن با محیط های تجاری و سایر محیط های کشت},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محیط کشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی محیط کشت جدید عصاره دانه طالبی برای رشد قارچ های پلی پور و مقایسه آن با محیط های تجاری و سایر محیط های کشت
%A علیشاهی, زهرا
%A ذکائی, محمود
%A طبسی, الهه
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]