اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Pleurotus ostreatus نسبت به ++Pb )

نویسندگان: محمود ذکائی , الهه طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Pleurotus ostreatus نسبت به ++Pb

کلمات کلیدی

قارچ خوراکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019029,
author = {ذکائی, محمود and طبسی, الهه},
title = {بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Pleurotus ostreatus نسبت به ++Pb},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {قارچ خوراکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ خوراکی Pleurotus ostreatus نسبت به ++Pb
%A ذکائی, محمود
%A طبسی, الهه
%J اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]