سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین اللملی زیست شناسی ایران , 2005-07-06

عنوان : ( معرفی دو گونه جدید گلسنگ از راسته Lecanorales و Teleschistalesدر منطقه مایون مشهد )

نویسندگان: الهه طبسی , محمود ذکائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دو گونه جدید گلسنگ از راسته Lecanorales و Teleschistalesدر منطقه مایون مشهد

کلمات کلیدی

گلسنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019031,
author = {طبسی, الهه and ذکائی, محمود},
title = {معرفی دو گونه جدید گلسنگ از راسته Lecanorales و Teleschistalesدر منطقه مایون مشهد},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین اللملی زیست شناسی ایران},
year = {2005},
location = {گیلان, ايران},
keywords = {گلسنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی دو گونه جدید گلسنگ از راسته Lecanorales و Teleschistalesدر منطقه مایون مشهد
%A طبسی, الهه
%A ذکائی, محمود
%J سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین اللملی زیست شناسی ایران
%D 2005

[Download]