چهارمین همایش مشترک مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی ریزساختار چدن نشکن آستمپر شده حاوی 2/11 % آلومینیوم )

نویسندگان: حمیدرضا عرفانیان نظیف طوسی , علیرضا کیانی رشید , نیما حقدادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حضور آلومینیوم به عنوان یک عنصر آلیاژی، نقش مهمی را در کلیه خواص چدن ها ایفا می کند. در همین راستا در این تحقیق، ریزساختار چدن نشکن آستمپرشده (ADI) و حاوی 2/11% آلومینیوم توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ های الکترونی روبشی(SEM) وعبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفته است. پس از انجام فرایند ریخته گری، آماده سازی نمونه ها و تعیین ترکیب شیمیایی، نمونه ها به مدت 60 دقیقه تحت عملیات حرارتی آستنیته کردن در دمای C° 920 و سپس آستمپرکردن در دمای C° 350 و زمان متفاوت قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان دهنده عملیات حرارتی پذیر بودن این آلیاژها و نیز تشکیل بینیت عاری از کاربید در کنار آستنیت باقیمانده و افزایش آن با افزایش زمان آستمپر کردن می باشد. ویژگی های فازهای حاصل توسط میکروسکوپ های الکترونی تحلیل و بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, چدن نشکن, آستمپرکردن, آلومینیوم, ریزساختار, بینیت, میکروسکوپ الکترونی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019049,
author = {عرفانیان نظیف طوسی, حمیدرضا and کیانی رشید, علیرضا and حقدادی, نیما},
title = {بررسی ریزساختار چدن نشکن آستمپر شده حاوی 2/11 % آلومینیوم},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چدن نشکن، آستمپرکردن، آلومینیوم، ریزساختار، بینیت، میکروسکوپ الکترونی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزساختار چدن نشکن آستمپر شده حاوی 2/11 % آلومینیوم
%A عرفانیان نظیف طوسی, حمیدرضا
%A کیانی رشید, علیرضا
%A حقدادی, نیما
%J چهارمین همایش مشترک مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]