نفت، گاز و پتروشیمی, دوره (1), شماره (18), سال (2010-4) , صفحات (18-21)

عنوان : ( شبیه سازی دو بعدی جریان اشفته در خطوط لوله شامل انبساط و انقباض ناگهانی )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , احمد اخوت , شیرین خضرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله ی حاضر، شبیه سازی دو بعدی جریان آشفته در خطوط لوله شامل انبساط و انقباض ناگهانی توسط نرم افزار پرقدرت COMSOL MULTIPHYSICS 3.4 مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجاییکه انبساط و انقباص ناگهانی در بسیاری از خطوط انتقال سیالات وجود دارد; بنابراین نحوه ی توزیع جریان در این خطوط حائز اهمیت است. به طور کلی هدف از این تحقیق، مقایسه ی سرعت های محوری، شعاعی و انرژی جنبشی تلاطم (K) در موقعیت های مکانی مختلف در هندسه در نظر گرفته شده و مقایسه ی نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی می باشد. در این پژوهش از مدل جریان آشفته k-ε اصلاح شده جهت شبیه سازی جریان آشفته دو فازی مایع-جامد استفاده شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که مدل k-ε اصلاح شده در پیش بینی سرعت های محوری و شعاعی برای مخلوط های دو فازی مایع-جامد به خوبی عمل می کند. مدل مذکور با دو شبکه مورد بررسی قرار گرفت و همان طور که انتظار می رفت با افزایش خطوط شبکه، نتلیج به نتایج واقعی نزدیک تر و زمان محاسبات بیشتر شد.

کلمات کلیدی

, جریان در لوله ها, انبساط و انقباض ناگهانی, جریان متلاطم, COMSOL MULTIPHTSICS, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019068,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and اخوت, احمد and خضرائی, شیرین},
title = {شبیه سازی دو بعدی جریان اشفته در خطوط لوله شامل انبساط و انقباض ناگهانی},
journal = {نفت، گاز و پتروشیمی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {18},
month = {April},
issn = {****-0027},
pages = {18--21},
numpages = {3},
keywords = {جریان در لوله ها، انبساط و انقباض ناگهانی، جریان متلاطم، COMSOL MULTIPHTSICS، مدل k-ε},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی دو بعدی جریان اشفته در خطوط لوله شامل انبساط و انقباض ناگهانی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A اخوت, احمد
%A خضرائی, شیرین
%J نفت، گاز و پتروشیمی
%@ ****-0027
%D 2010

[Download]