سومین همایش ملی مهندسی مکانیک , 2010-11-11

عنوان : ( تحلیل خزشی دیسکهای دوار با ضخامت متغیر )

نویسندگان: سیدسجاد اکبرپورسکه , حمید اختراعی طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به منظور مطالعه آثار خزش در دیسک های دوار غیر همگن تاثیر عوامل مختلفی از قبیل تغییر تدریجی خواص حرارتی و مکانیکی، نیروی گریز از مرکز ، بارگذاری حرارتی روی تنش ها، تغییرشکلها و نرخ خزش در دیسک دواری با ضخامت متغیر و خواص توزیع شده غیر یکنواخت بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا معادلات تعادل حاکم بر رفتار خزشی اینگونه دیسک‌ها بر پایه تئوری ترموالاستیسیته استخراج شده و سپس با استفاده از اصل نورتن معادلات حاصل برای تحلیل خزش حالت پایدار در دیسک‌های دوار غیرهمگن کامل شده است. در این راستا همچنین برای بدست آوردن توزیع دما در کل دیسک، تحلیل عددی معادلهی انتقال حرارت غیرخطی در امتداد شعاع ارائه شده است. در روش ‌تحلیلی معرفی شده، دیسک دوار در امتداد شعاع به لایه های متعدد با پهنای محدود تقسیم شده و خواص ترمومکانیکی در هر لایه ثابت فرض گردیده است. با اعمال شرایط پیوستگی بین لایه ها و شرایط مرزی کلی دیسک در معادلات استخراج شده، معادلات حاکم به معادلات دیفرانسیل با ضرایب ثابت تبدیل شده است. با توسعه‌ی یک برنامه کامپیوتری امکان تحلیل معادلات جبری نهایی فراهم گردیده است. برای اعتبار سنجی نتایج حاصل از فرمول بندی و برنامه های تدوین شده در حالت ویژه ای که دیسک هم دما بوده و معادله بنیادی خزش خطی باشد مسئله به صورت تحلیلی نیز فرمول بندی و حل گردیده و نتایج حل با پاسخ روش نیمه تحلیلی و عمومی ارائه شده مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مواد غیر همگن, دیسک دوار نازک, روش حل تحلیلی عددی, کرنشهای خزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019075,
author = {اکبرپورسکه, سیدسجاد and اختراعی طوسی, حمید},
title = {تحلیل خزشی دیسکهای دوار با ضخامت متغیر},
booktitle = {سومین همایش ملی مهندسی مکانیک},
year = {2010},
location = {خمینی شهر, ايران},
keywords = {مواد غیر همگن، دیسک دوار نازک،روش حل تحلیلی عددی، کرنشهای خزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل خزشی دیسکهای دوار با ضخامت متغیر
%A اکبرپورسکه, سیدسجاد
%A اختراعی طوسی, حمید
%J سومین همایش ملی مهندسی مکانیک
%D 2010

[Download]