چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گران ایران , 2010-11-15

عنوان : ( تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن )

نویسندگان: عزت خردمند , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی , مسعود ذاکری , سید امین رونقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلاش برای درک بیشتر انواع مکانیزم های شکل گیری گرافیت و چگونگی جوانه زایی همواره برای تولید چدن ها با کیفیت بالا، جلوگیری از تولید عیوب و بهبود روش های تولید بهینه حائز اهمیت بوده است.در این تحقیق این موضوع با جزئیات بیشتری بررسی شده است. بدین صورت که تئوری های مختلف در رابطه با شکل گیری گرافیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس داده های حاصل از انجام آزمایشات، افزایش فروسیلیس به عنوان یکی از مواد جوانه زا، تا مقدار معینی بر جوانه زایی گرافیت مؤثر بوده و باعث بهبود آن می شود. در همین ارتباط نشان داده شده است که با افزودن 0 تا 3/3 درصد فروسیلیس، مقدار گرافیت زایی افزایش یافته، اما در مقادیر بالاتر از آن (3/3 تا 6/6 درصد)، تأثیر منفی می گذارد که این امر می تواند ناشی از تداخل، حضور بیش از حد ماده جوانه زا و سایر عوامل باشد، اما تأثیر سرعت سرد کردن در مقاطع مختلف بیشتر است که در متن به ان پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, گرافیت, چدن, مواد جوانه زا, سرعت سرد کردن, ریزساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019091,
author = {خردمند, عزت and کیانی رشید, علیرضا and باباخانی, ابوالفضل and ذاکری, مسعود and رونقی, سید امین},
title = {تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گران ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گرافیت، چدن، مواد جوانه زا، سرعت سرد کردن، ریزساختار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر مواد جوانه زا و سرعت سرد کردن بر جوانه زایی گرافیت در چدن
%A خردمند, عزت
%A کیانی رشید, علیرضا
%A باباخانی, ابوالفضل
%A ذاکری, مسعود
%A رونقی, سید امین
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گران ایران
%D 2010

[Download]