علمی شیلات ایران, دوره (18), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (21-34)

عنوان : ( شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد )

نویسندگان: علیرضا تیمورتاش , سیدمحمد جوادی مال آباد , احسان ابراهیم نیا بجستان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق شبیه سازی سه بعدی انجماد ماهی با استفاده از روش عددی مورد استفاده واقع شده است.هندسه سه بعدی ماهی با اندازه برداری نقطه به نقطه تولید شده است.انجماد ماهی طی دو فرآیند انجماد به روش غوطه وری و انجماد با هوای سرد شبیه سازی و اثر عوامل موثر بر زمان انجماد شامل دما و آب اولیه ماهی مورد بررسی قرار گرفته است.بار حرارتی محصول جهت رسیدن به دمای مورد نظر و نیز زمان انجماد برای هر دو روش محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, انجماد ماهی, زمان انجماد, دما, غوطه وری, وزش هوای سرد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019095,
author = {تیمورتاش, علیرضا and جوادی مال آباد, سیدمحمد and ابراهیم نیا بجستان, احسان},
title = {شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد},
journal = {علمی شیلات ایران},
year = {2009},
volume = {18},
number = {3},
month = {December},
issn = {1026-1354},
pages = {21--34},
numpages = {13},
keywords = {انجماد ماهی-زمان انجماد-دما-غوطه وری-وزش هوای سرد-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد
%A تیمورتاش, علیرضا
%A جوادی مال آباد, سیدمحمد
%A ابراهیم نیا بجستان, احسان
%J علمی شیلات ایران
%@ 1026-1354
%D 2009

[Download]