هیجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( بررسی اثرناخالصی 2MnO بر دمای گذارترکیب δ-7O3Cu2YBa )

نویسندگان: محمد بهدانی , سمیه یزدانیان , ناصر تجبر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ترکیب ابررسانای )1 > >0) δ-7O3Cu2YBa ، به روش فعال سازی مکانوشیمیایی ساخته شد. سپس اثر افزودن درصدهای مختلف پودر 2MnO تا 2% وزن نمونه بر دمای گذار ترکیب YBCO، به روش استاندارد چارسوزنی مورد مطالعه قرار گرفت. در نمونه های نهایی تا 1% وزنی ناخالصی دمای گذار ابررسانایی K 83 می باشد و برای ناخالصی بیشتر از 5/1% وزن نمونه خاصیت ابررسانایی از بین می رود.

کلمات کلیدی

, : ابررسانایی, δ-7O3Cu2YBa, 2MnO, مکانوشیمیایی, دمای گذار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019102,
author = {بهدانی, محمد and یزدانیان, سمیه and تجبر, ناصر},
title = {بررسی اثرناخالصی 2MnO بر دمای گذارترکیب δ-7O3Cu2YBa},
booktitle = {هیجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {: ابررسانایی، δ-7O3Cu2YBa، 2MnO، مکانوشیمیایی، دمای گذار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرناخالصی 2MnO بر دمای گذارترکیب δ-7O3Cu2YBa
%A بهدانی, محمد
%A یزدانیان, سمیه
%A تجبر, ناصر
%J هیجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]