نفت، گاز و پتروشیمی, دوره (5), شماره (20), سال (2010-9) , صفحات (4-8)

عنوان : ( شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب CO2 از C2H6 گاز طبیعی با استفاده از شبیه ساز ASPEN-HYSYS در فاز های 9و10 پارس جنوبی )

نویسندگان: بابک پولادی برج , شهاب چهار لنگ , ناصر ثقه الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گازهایی که از منابع نفتی و یا در صنایع گاز و پتروشیمی بدست می آید دارای مقادیر متفاوتی ترکیبات اسیدی مانند سولفید هیدروژن و دی اکسیدکربن می باشد و به این دلیل اصطلاحاً گاز ترش نامیده میشود. وجود دی اکسیدکربن به مقدار زیاد و سولفید هیدروژن به مقدار ناچیز در گاز باعث بروز اشکالات فراوانی می گردد، به همین دلیل این ترکیبات باید از جریان گاز ترش حذف گردد. در این تحقیق در جهت بهبود عملیات شیرین سازی گاز اتان در فازهای 9و10 پارس جنوبی توسط حلال DEA پرداخته می شود. شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب این واحد با نرم افزار ASPEN-HYSYS انجام گرفته و معادله Amine PKG جهت محاسبه متغیرهای این شبیه سازی انتخاب شده است. داده های عملیاتی و اندازه و نوع سینی بر اساس داده های شرکت طراح می باشد و سپس با بررسی ورودی های مختلف آمین و با تغییر پارامترهای مهم عملیاتی نمودارهایی در جهت بهینه سازی فرآیند از نظر دما، فشار، دبی آمین و خوراک، ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی دینامیکی, بهینه سازی, ASPEN-HYSYS, Amine PKG, گاز ترش, پارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019112,
author = {بابک پولادی برج and شهاب چهار لنگ and ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب CO2 از C2H6 گاز طبیعی با استفاده از شبیه ساز ASPEN-HYSYS در فاز های 9و10 پارس جنوبی},
journal = {نفت، گاز و پتروشیمی},
year = {2010},
volume = {5},
number = {20},
month = {September},
issn = {****-0027},
pages = {4--8},
numpages = {4},
keywords = {شبیه سازی دینامیکی، بهینه سازی، ASPEN-HYSYS، Amine PKG، گاز ترش، پارس جنوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب CO2 از C2H6 گاز طبیعی با استفاده از شبیه ساز ASPEN-HYSYS در فاز های 9و10 پارس جنوبی
%A بابک پولادی برج
%A شهاب چهار لنگ
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J نفت، گاز و پتروشیمی
%@ ****-0027
%D 2010

[Download]