پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند , 2010-04-21

عنوان : ( بررسی خاصیت رنگبری قارچ Trameters hirsuteبر رنگ صنعتی Remazol Black 5 )

نویسندگان: محمود ذکائی , حسین عشقی , ابوالفضل درودی , الهه طبسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خاصیت رنگبری قارچ Trameters hirsuteبر رنگ صنعتی Remazol Black 5

کلمات کلیدی

Remazol Black 5
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019121,
author = {ذکائی, محمود and عشقی, حسین and درودی, ابوالفضل and طبسی, الهه},
title = {بررسی خاصیت رنگبری قارچ Trameters hirsuteبر رنگ صنعتی Remazol Black 5},
booktitle = {پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Remazol Black 5},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خاصیت رنگبری قارچ Trameters hirsuteبر رنگ صنعتی Remazol Black 5
%A ذکائی, محمود
%A عشقی, حسین
%A درودی, ابوالفضل
%A طبسی, الهه
%J پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
%D 2010

[Download]