چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی )

نویسندگان: مسعود محمدطاهری , محسن حدادسبزوار , محمد مزینانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکل تولید کردن جوش های سالم در آلیاژهای مستحکم آلومینیوم با کاربردهای هوافضا، مانند آلیاژهای سری 2xxx، استفاده از روش‌های جوشکاری مرسوم را در صنایع هوافضا محدود کرده است. بنابراین از جوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW) برای جوشکاری آلیاژهای مذکوراستفاده شده است. در این تحقیق، اثر عملیات حرارتی قبل از جوشکاری بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 جوشکاری شده به روش FSW بررسی گردید. بدین منظور آلیاژ مذکور با دو عملیات حرارتی متفاوت پیر سازی مصنوعی (T6) و آنیل (O) تحت فرایند FSW قرارگرفته و دمای ناحیه ی جوش با استفاده از دستگاه data acquisition ثبت شد. ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری و نرم افزار پردازش تصاویر بررسی گردید و پروفیل سختی در مقطع عرضی جوش به دست آمد. نتایج بررسی ریزساختار نشان می دهد که ناحیه جوش در هر دو نمونه ساختار ریزدانه هم‌محوری ناشی از تبلورمجدد دینامیکی دارد. اندازه دانه ها در هر دو نمونه در دکمه جوش برابر می باشد. سختی حاصله در ناحیه جوش برای هر دو نمونه یکسان بوده در حالی که سختی فلز پایه برای آلیاژ پیرسازی مصنوعی شده بالاتر است. کمترین مقدار سختی برای آلیاژ پیرسازی مصنوعی شده در مرز ناحیهHAZ /TMAZ مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری اصطکاکی اختلاطی, تبلورمجدد دینامیکی, عملیات حرارتی, ریزسسختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019139,
author = {محمدطاهری, مسعود and حدادسبزوار, محسن and مزینانی, محمد},
title = {بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جوشکاری اصطکاکی اختلاطی، تبلورمجدد دینامیکی، عملیات حرارتی، ریزسسختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی
%A محمدطاهری, مسعود
%A حدادسبزوار, محسن
%A مزینانی, محمد
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]