سیاست, دوره (40), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (229-245)

عنوان : ( جایگاه رژیم امنیتی منع اشاعه در سیاست خارجی امریکا 1949-2007 )

نویسندگان: اصغر کیوان حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم -منع اشاعه-به سیاست ها و اقدام هایی اشاره دارد که در سطوح ملی و بین المللی در جهت اعمال نظارت و کنترل بر جریان انتقال سلاح های کشتار جمعی و تکنولوژی های پیشرفته ی مربوط شکل می گیرد. بر این مبنا، این مفهوم از ارتباط ماهوی خاصی با ترتیبات چند جانبه ی ناظر بر صدور تکنولوژی برخوردار است، نهادهای بین المللی که از بعد نظری در چارچوب -نظریه ی رژیم های بین المللی امنیتی - معنا می یابد. در این نوشتار، ضمن آشنایی با ویژگی نظری و کارکردی ترتیبات یاد شده، به ویژه کوکوم، ان پی تی، ام تی سی ار و وسنار سعی می شود جایگاه ترتیبات مزبور به عنوان عناصر اصلی رژیم جهانی منع اشاعه در سیاست خارجی(امنیتی) آمریکا (در دوره های جنگ سرد و بعد از آن) مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نظریه ی رژیم بین المللی امنیتی, استراتژی امنیتی آمریکا, رژیم منع اشاعه, تکنولوژی پیشرفته ی دو منظوره, کوکوم, ان پی تی, ام تی سی آر, وسنار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019145,
author = {کیوان حسینی, اصغر},
title = {جایگاه رژیم امنیتی منع اشاعه در سیاست خارجی امریکا 1949-2007},
journal = {سیاست},
year = {2010},
volume = {40},
number = {2},
month = {August},
issn = {1735-9678},
pages = {229--245},
numpages = {16},
keywords = {نظریه ی رژیم بین المللی امنیتی، استراتژی امنیتی آمریکا، رژیم منع اشاعه، تکنولوژی پیشرفته ی دو منظوره، کوکوم، ان پی تی، ام تی سی آر، وسنار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه رژیم امنیتی منع اشاعه در سیاست خارجی امریکا 1949-2007
%A کیوان حسینی, اصغر
%J سیاست
%@ 1735-9678
%D 2010

[Download]