یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( سنگهای آهن دار اوولیتی و موقعیت چینه شناسی آنها در سازند شیشتو واقع در حوض دوراه، جنوب شرق طبس )

نویسندگان: محمد خانه باد , علیرضا عاشوری , عباس قادری , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگهای آهند دار اوولیتی و موقعیت چینه شناسی آنها در سازند شیشتو واقع در حوض دوراه، جنوب شرق طبس

کلمات کلیدی

, سنگهای آهند دار اوولیتی و موقعیت چینه شناسی آنها در سازند شیشتو واقع در حوض دوراه, جنوب شرق طبس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019157,
author = {خانه باد, محمد and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {سنگهای آهن دار اوولیتی و موقعیت چینه شناسی آنها در سازند شیشتو واقع در حوض دوراه، جنوب شرق طبس},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سنگهای آهند دار اوولیتی و موقعیت چینه شناسی آنها در سازند شیشتو واقع در حوض دوراه، جنوب شرق طبس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنگهای آهن دار اوولیتی و موقعیت چینه شناسی آنها در سازند شیشتو واقع در حوض دوراه، جنوب شرق طبس
%A خانه باد, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]