مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (84), سال (2010-9) , صفحات (69-96)

عنوان : ( درآمدی بر استناد به قران کریم در علم اصول )

نویسندگان: رضا حق پناه , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده علم اصول دانشی گرانسنگ و در خدمت فهم متون دینی است؛ اما از سوی دیگر این دانش اعتبار و حجیت خود را وامدار قرآن کریم می باشد. آیات قرآن، در اعتبار بخشی و حجیت این دانش، از نقش و تأثیری ویژه برخوردار می باشند. این نقش را باید در قالب مبناسازی ملاحظه نمود که «آیات الاصول»، تجلی این مبناسازی به حساب می آیند. بررسی به عمل آمده نشان می دهد که به رغم اهمیت شناسایی، گرد آوری و تحلیل این بخش از آیات، تا کنون پژوهش فراگیر و جامعی در این خصوص انجام نپذیرفته است. افزون بر آن، تأمل در این حوزه این نتیجه را بدست می دهد که استفاده از آیات اصولی در بستر تاریخ اسلام از روندی رو به رشد برخوردار نبوده است. این مقاله ضمن ارائة تاریخچه‌ای از بهره مندی عالمان اصولی از قرآن کریم در مقام استناد و استدلال، کارآمدی رهنمودهای قرآنی را در مورد اصالة البرائه به عنوان نمونه نشان خواهد داد. کلید واژه‌ها: قرآن کریم، علم اصول، استنباط، اصالة البرائه.

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, علم اصول, استنباط, اصالة البرائه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019164,
author = {رضا حق پناه and نقی زاده, حسن},
title = {درآمدی بر استناد به قران کریم در علم اصول},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {84},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {69--96},
numpages = {27},
keywords = {قرآن کریم، علم اصول، استنباط، اصالة البرائه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درآمدی بر استناد به قران کریم در علم اصول
%A رضا حق پناه
%A نقی زاده, حسن
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2010

[Download]