چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2005-11-08

عنوان : ( مقایسه روش های محتلف جهت استخراج DNA از بافت برگ ارقام گیلاس )

نویسندگان: فرهاد شکوهی فر , فرشته مشیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود ترکیبات فنلی و ترکیبات ثانویه دیگر ....

کلمات کلیدی

, گیلاس , استخراج DNA , دلاپورتا , CTAB
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019191,
author = {شکوهی فر, فرهاد and مشیری, فرشته},
title = {مقایسه روش های محتلف جهت استخراج DNA از بافت برگ ارقام گیلاس},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گیلاس - استخراج DNA - دلاپورتا - CTAB},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش های محتلف جهت استخراج DNA از بافت برگ ارقام گیلاس
%A شکوهی فر, فرهاد
%A مشیری, فرشته
%J چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2005

[Download]