نخستین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد آن در علوم مختلف , 2010-02-24

عنوان : ( نقشه های پتانسیل رادون و کاربرد آن در محیط زیست )

نویسندگان: ناصر ناصری , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقشه های پتانسیل رادون از ابزارهای بسیار مفید جهت پیش بینی سطح رادون خانگی اند.

کلمات کلیدی

, رادون, محیط زیست, نقشه پتانسیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019216,
author = {ناصری, ناصر and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {نقشه های پتانسیل رادون و کاربرد آن در محیط زیست},
booktitle = {نخستین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد آن در علوم مختلف},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رادون، محیط زیست، نقشه پتانسیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقشه های پتانسیل رادون و کاربرد آن در محیط زیست
%A ناصری, ناصر
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J نخستین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد آن در علوم مختلف
%D 2010

[Download]