جستارهای ادبی, دوره (42), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (113-136)

عنوان : ( پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسه ی اجمالی آنها در طنز انگلیسی )

نویسندگان: محمد غضنفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از ارایه ی چند تعریف متداول از طنز به مفهوم امروزین آن و با مروری بر پیشینه ی طنز در ادبیات کلاسیک فارسی و آوردن نمونه هایی از آن، این پژوهش به پیدایش و تکامل طنز اجتماعی-سیاسی در ایران، به منزله ی یک نوع ادبی مستقل در ادبیات فارسی، در آستانه ی نهضت مشروطیت و پس از آن می‌پردازد. سپس ساختار صوری طنز سیاسی-اجتماعی معاصر فارسی از نظر کاربرد آرایه های کلامی مورد بحث قرار گرفته و نمونه هایی از هر یک در جای خود داده شده است. ضمنا، طنز فارسی از دیدگاه به کار گیری ابزارهای بیانی، صنایع بدیعی و آرایه‌های ادبی با نمونه‌هایی از طنز انگلیسی مورد مقایسه قرار گرفته و به دشواری ترجمه ی آرایه های کلامی طنز از زبانی به زبان دیگر اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, طنز فارسی, ساختار صوری طنز, آرایه های ادبی, ادبیات مشروطه, ادبیات انگلیسی, بازیهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019266,
author = {غضنفری, محمد},
title = {پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسه ی اجمالی آنها در طنز انگلیسی},
journal = {جستارهای ادبی},
year = {2009},
volume = {42},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7187},
pages = {113--136},
numpages = {23},
keywords = {طنز فارسی، ساختار صوری طنز، آرایه های ادبی، ادبیات مشروطه، ادبیات انگلیسی، بازیهای زبانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسه ی اجمالی آنها در طنز انگلیسی
%A غضنفری, محمد
%J جستارهای ادبی
%@ 2008-7187
%D 2009

[Download]