چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( بررسی های کانی شناسی ، ژئوشیمی و کانسار زائی ولکانیک های پست افیولیتی ترشیری بین سبزوار تا قوچان ( زرقان- کوه دوک ) )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , حسین شیخی , مصطفی فیض عارفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار بوکسیت جاجرم در غرب استان خراسان شمالی و در 15 کیلومتری شمال شرق جاجرم واقع است. این ذخیره معدنی بر روی سازند دولومیتی الیکا و عمدتاً در سطح...

کلمات کلیدی

, بوکسیت جاجرم, سازند الیکا, پراش پرتو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019274,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and حسین شیخی and فیض عارفی, مصطفی},
title = {بررسی های کانی شناسی ، ژئوشیمی و کانسار زائی ولکانیک های پست افیولیتی ترشیری بین سبزوار تا قوچان ( زرقان- کوه دوک )},
booktitle = {چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران},
year = {2007},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بوکسیت جاجرم، سازند الیکا، پراش پرتو ایکس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی های کانی شناسی ، ژئوشیمی و کانسار زائی ولکانیک های پست افیولیتی ترشیری بین سبزوار تا قوچان ( زرقان- کوه دوک )
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A حسین شیخی
%A فیض عارفی, مصطفی
%J چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران
%D 2007

[Download]