چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت جاجرم با نگرشی ویژه بر مشکلات تکنولوژیکی آن )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد ناصری , اکرم نادمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار بوکسیت جاجرم در غرب استان خراسان شمالی و در 15 کیلومتری شمال شرق جارم واقع شده است. این ذخیره..

کلمات کلیدی

, آنالیز پراش پرتو ایکس, بوکسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019275,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and ناصری, محمد and نادمی, اکرم},
title = {کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت جاجرم با نگرشی ویژه بر مشکلات تکنولوژیکی آن},
booktitle = {چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران},
year = {2007},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آنالیز پراش پرتو ایکس، بوکسیت جاجرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار بوکسیت جاجرم با نگرشی ویژه بر مشکلات تکنولوژیکی آن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A ناصری, محمد
%A نادمی, اکرم
%J چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران
%D 2007

[Download]