چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سیلیس اولنگ مرغی و بررسی کاربرد آن در صنعت شیشه )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , عباس یوسفی , اکرم نادمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شرق استان خراسان رضویو 12 کیلومتری جنوب غربی تربت جام واقع گردیده است. بر اساس مشاهدات صحرایی نمونه های سیلیس منطقه

کلمات کلیدی

, نتایج آنالیز ی XRD, مطالعات SEM, سیلیس اولنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019276,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and عباس یوسفی and نادمی, اکرم},
title = {کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سیلیس اولنگ مرغی و بررسی کاربرد آن در صنعت شیشه},
booktitle = {چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران},
year = {2007},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {نتایج آنالیز ی XRD، مطالعات SEM، سیلیس اولنگ مرغی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سیلیس اولنگ مرغی و بررسی کاربرد آن در صنعت شیشه
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A عباس یوسفی
%A نادمی, اکرم
%J چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران
%D 2007

[Download]