چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( زون آلتراسیون سیلیسی منطقه سرسفیدال با نگرشی ویژه برفرآوری و کاربردهای صنعتی آن )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد رضا جعفری , مجید اسماعیل پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناحیه سرسفیدال در استان خراسان رضوی ودر 140 کیلومتری جنوب غرب مشهد و 40 کیومتری غرب تربت حیدریه واقع است. سیلیس در منطقه سرسفیدال...

کلمات کلیدی

, سیلیس سرسفیدال, نمونه برداری تصادفی و شبکه بندی, شیشه سازی و ریخته گری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019277,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and محمد رضا جعفری and مجید اسماعیل پور},
title = {زون آلتراسیون سیلیسی منطقه سرسفیدال با نگرشی ویژه برفرآوری و کاربردهای صنعتی آن},
booktitle = {چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران},
year = {2007},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {سیلیس سرسفیدال، نمونه برداری تصادفی و شبکه بندی، شیشه سازی و ریخته گری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زون آلتراسیون سیلیسی منطقه سرسفیدال با نگرشی ویژه برفرآوری و کاربردهای صنعتی آن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A محمد رضا جعفری
%A مجید اسماعیل پور
%J چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران
%D 2007

[Download]