چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2007-02-01

عنوان : ( کانی شناسی و ژئوشیمی ذخایر معدنی کائولن آهوئی و رخ سفید گناباد با نگرشی ویژه بر مقایسه خواص فیزیکوشیمیائی آنها با دیگر ذخایر ایران و کاربرد صنعتی )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , عباس یوسفی , عطیه غریب نواز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسارهای آهویی و رخ سفید در اثر نفوذ محلول گرمابی و آلتراسیون سنگ های آتشفشانی با ترکیب اسیدی تا حدواسط منطقه به وجود آمده است. کلاهک سیلیسی در اکثر پیشکارها در قسمت های ...

کلمات کلیدی

, کانسار آهویی و رخ سفید, کلاهک سیلیسی, کائولن, بدنه های سرامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019278,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and مظاهری, سیداحمد and عباس یوسفی and غریب نواز, عطیه},
title = {کانی شناسی و ژئوشیمی ذخایر معدنی کائولن آهوئی و رخ سفید گناباد با نگرشی ویژه بر مقایسه خواص فیزیکوشیمیائی آنها با دیگر ذخایر ایران و کاربرد صنعتی},
booktitle = {چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران},
year = {2007},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {کانسار آهویی و رخ سفید، کلاهک سیلیسی، کائولن، بدنه های سرامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی و ژئوشیمی ذخایر معدنی کائولن آهوئی و رخ سفید گناباد با نگرشی ویژه بر مقایسه خواص فیزیکوشیمیائی آنها با دیگر ذخایر ایران و کاربرد صنعتی
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A مظاهری, سیداحمد
%A عباس یوسفی
%A غریب نواز, عطیه
%J چهاردهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران
%D 2007

[Download]