اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران , 2007-05-15

عنوان : ( مطالعات زمین شناسی کانسار سیلیس بزد (شرق استان خراسان رضوی) و بررسی کاربرد آن در تولید شیشه )

نویسندگان: اکرم نادمی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , عباس یوسفی , بهرام سامانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذخیره معدنی سیلیس بزد در شر استان خراسان رضوی و 12 کیلومتری غرب تربت جام واقع گردیده است. این ذخیره به صورت عموده از ماسه سنگ سنگ های...

کلمات کلیدی

, سیلیس, صنعت شیشه, پیرکس, اوپال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019280,
author = {نادمی, اکرم and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and عباس یوسفی and بهرام سامانی},
title = {مطالعات زمین شناسی کانسار سیلیس بزد (شرق استان خراسان رضوی) و بررسی کاربرد آن در تولید شیشه},
booktitle = {اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیلیس، صنعت شیشه، پیرکس، اوپال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات زمین شناسی کانسار سیلیس بزد (شرق استان خراسان رضوی) و بررسی کاربرد آن در تولید شیشه
%A نادمی, اکرم
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A عباس یوسفی
%A بهرام سامانی
%J اولین کنگره زمین شناسی کاربردی ایران
%D 2007

[Download]