سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2006-02-01

عنوان : ( کانی شناسی، ژئوشیمی ومصارف صنعتی ذخیره فلدسپار بمرود قاین )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیداحمد مظاهری , زهرا خواجه میری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منطقه بمرود قتئن مجموعه آلکالی گرانیت به صورت توده ای در مجموعه کوارتز مونزونیتی نفوذ نموده است. این آلالی گرانیت ها حاوی مقادیر...

کلمات کلیدی

, بمرود قائن, آلکالی گرانیت, فلدسپار, صنایع سرامیک و شیشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019285,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and مظاهری, سیداحمد and خواجه میری, زهرا},
title = {کانی شناسی، ژئوشیمی ومصارف صنعتی ذخیره فلدسپار بمرود قاین},
booktitle = {سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران},
year = {2006},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بمرود قائن، آلکالی گرانیت، فلدسپار، صنایع سرامیک و شیشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی، ژئوشیمی ومصارف صنعتی ذخیره فلدسپار بمرود قاین
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A مظاهری, سیداحمد
%A خواجه میری, زهرا
%J سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران
%D 2006

[Download]