یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24

عنوان : ( تراریزش گیاه لیموترش(Citrus aurantifolia) به منظور انتقال ژن گزارشگر gus )

نویسندگان: سیده مائده فیض بخش , مسعود توحیدفر , سیدحسن مرعشی , مطهره محسن پور , محسن مردی , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید شاخساره تراریخته لیموترش با واسطه اگروباکتریوم سویه 105EHA و پلاسمید pBI (-nptII) بررسی شد. پلاسمید pBI (-nptII) حاوی ژن گزارشگر gus با پیشبر CaMV35S و بدون نشانگر انتخابی می‌باشد. ابتدا ریزنمونه های میانگره گیاهچه های 12-6 ماهه رشد کرده در محیط این ویترو با محلول باکتری آلوده شده و به مدت سه روز در محیط همکشتی قرار گرفتند. ریزنمونه ها بعد از سه روز به محیط باززایی منتقل شدند و شاخساره های تراریخته بعد از 45 روز ظاهر گردیدند. تست هیستوشیمیایی gus بیان ژن gus را در گیاه تراریخته تایید نمود

کلمات کلیدی

, اگروباکتریوم, لیموترش تراریخته, باززایی, ژن gus, تراریزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019286,
author = {فیض بخش, سیده مائده and مسعود توحیدفر and مرعشی, سیدحسن and مطهره محسن پور and محسن مردی and مشتاقی, نسرین},
title = {تراریزش گیاه لیموترش(Citrus aurantifolia) به منظور انتقال ژن گزارشگر gus},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اگروباکتریوم، لیموترش تراریخته، باززایی، ژن gus، تراریزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تراریزش گیاه لیموترش(Citrus aurantifolia) به منظور انتقال ژن گزارشگر gus
%A فیض بخش, سیده مائده
%A مسعود توحیدفر
%A مرعشی, سیدحسن
%A مطهره محسن پور
%A محسن مردی
%A مشتاقی, نسرین
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2010

[Download]