سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران , 2006-02-01

عنوان : ( مواداولیه صنایع شیشه بانگرشی ویژه بر تولید فرآورده های پیرکس واوپال )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات فیزیکی و شیمایی مواد اولیه معدنی معدنی مهمترین..

کلمات کلیدی

, پیرکس, اوپال, فراورده های صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019287,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {مواداولیه صنایع شیشه بانگرشی ویژه بر تولید فرآورده های پیرکس واوپال},
booktitle = {سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران},
year = {2006},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {پیرکس، اوپال، فراورده های صنعتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مواداولیه صنایع شیشه بانگرشی ویژه بر تولید فرآورده های پیرکس واوپال
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J سیزدهمین همایش بلورشناسی وکانی شناسی ایران
%D 2006

[Download]