دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2005-02-02

عنوان : ( تاثیر مراحل آماده سازی نمونه های بنتونیت شرق ایران در شناخت دقیق آنها )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آندره لالوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرق ایران با توجه به فعالیت های شدید آتشفشانی با ترکیب شیمیایی اسیدی و حدواسط بعد از دوران سوم، شرایط زمین شناسی مناسبی جهت تشکیل ذخایر بنتونیت...

کلمات کلیدی

, بنتونیت, پراش پرتو ایکس, سنگ های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019289,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and آندره لالوند},
title = {تاثیر مراحل آماده سازی نمونه های بنتونیت شرق ایران در شناخت دقیق آنها},
booktitle = {دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2005},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بنتونیت، پراش پرتو ایکس، سنگ های آتشفشانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مراحل آماده سازی نمونه های بنتونیت شرق ایران در شناخت دقیق آنها
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A آندره لالوند
%J دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2005

[Download]