دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2005-02-02

عنوان : ( زمین شناسی و ژئوشیمی کانسارطلای طرقبه )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , احسان ترابیان کاخکی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , علیرضا باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی سازی طلا در منطقه طرقبه در زون های برشی متمرکز شده است. این منطقه بخشی از زون تصادم قاره ای است که در اواخر پالئوزوئیک و اوایل دوران دوم بین صفحه توران...

کلمات کلیدی

, کانسار طلای طرقبه, توده های تونالیتی, زون برشی, پیریت, آرسنوپیریت و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019290,
author = {کریم پور, محمدحسن and ترابیان کاخکی, احسان and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and علیرضا باباخانی},
title = {زمین شناسی و ژئوشیمی کانسارطلای طرقبه},
booktitle = {دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2005},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کانسار طلای طرقبه، توده های تونالیتی، زون برشی، پیریت، آرسنوپیریت و پیروتیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی و ژئوشیمی کانسارطلای طرقبه
%A کریم پور, محمدحسن
%A ترابیان کاخکی, احسان
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A علیرضا باباخانی
%J دوازدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2005

[Download]